ჩვენ შესახებ | სიახლეები | კონტაქტი
პრიზები

გამარჯვებულები "ბირეიტინგის" პარნიორი კომპანიების მიერ შემდეგი პრიზებით დაჯილდოვდებიან

 დაგროვებადი შემნახველი ანგარიშის გახსნა სასტარტო 50 ლარიანი დეპოზიტით.

 

200 ლარის ღირებულების მომსახურების ვაუჩერი უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ფართი) ან მოძრავი ქონების (ავტომობილები) შეფასებაზე.უფასო მონაწილეობა ბიზნეს ტრეინინგის კურსზე, რომლის თემის შერჩევაც გამარჯვებულს თავად შეეძლება (იხ. "ბიზნეს ტრეინინგები").